Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. prosinca 2018. uputio Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) – Skatteverket protiv Sögård Fastigheter AB

(predmet C-787/18)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Skatteverket

Druga stranka u postupku: Sögård Fastigheter AB

Prethodna pitanja

Ako prodavatelj nekretnine, na temelju pravila koja je država članica donijela u skladu s člankom 188. stavkom 2. Direktive o PDV-u1 , nije ispravio odbitak pretporeza jer kupac namjerava rabiti nekretninu isključivo za transakcije kod kojih postoji pravo odbitka, sprečava li to da se od kupca zahtijeva, u slučaju kad razdoblje ispravka i dalje traje, da odbitak ispravi kasnije, kad prenese nekretninu na osobu koja ju ne namjerava rabiti za takve transakcije?

Utječe li na odgovor na prvo pitanje ako prijenos naveden u tom pitanju čini prijenos imovine iz članka 19. Direktive o PDV-u?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)