Language of document :

A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2018. december 17- én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteverket kontra Sögård Fastigheter AB

(C-787/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta förvaltningsdomstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: Skatteverket

Alperes: Sögård Fastigheter AB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Amennyiben a tagállam által a héairányelv1 188. cikkének (2) bekezdésével összhangban bevezetett szabályok alapján az adott ingatlan eladója az előzetesen felszámított adó levonását azért nem korrigálta, mert a vevő az ingatlant kizárólag levonásra jogosító ügyletek céljára kívánja felhasználni, a korrekciós időszak folyamatban léte alatt kizárt-e, hogy a vevőnek a levonást egy későbbi időpontban kell korrigálnia, ha az ingatlant viszont olyan személyre ruházza át, aki azt nem adóköteles ügyletek céljára kívánja felhasználni?

Változtat-e az első kérdésre adandó válaszon az, ha az abban a kérdésben említett első átruházás a héairányelv 19. cikke szerinti vagyonátruházásának minősül?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítés: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.)