Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta förvaltningsdomstolen (Suedia) la 17 decembrie 2018 – Skatteverket/Sögård Fastigheter AB

(Cauza C-787/18)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta förvaltningsdomstolen

Părțile din procedura principală

Recurentă: Skatteverket

Intimată: Sögård Fastigheter AB

Întrebările preliminare

Dacă, în temeiul normelor adoptate de către un stat membru în conformitate cu articolul 188 alineatul (2) din Directiva TVA1 , vânzătorul unui bun imobil nu a regularizat deducerea TVA-ului achitat în amonte pentru motivul că cumpărătorul intenționează să utilizeze bunul exclusiv pentru operațiuni cu drept de deducere, această situație se opune ca, atât timp cât perioada de regularizare este în curs, cumpărătorul să fie obligat să regularizeze deducerea la un moment ulterior, la care transferă, la rândul său, bunul imobil în discuție unei persoane care nu intenționează să-l utilizeze pentru astfel de operațiuni?

Răspunsul la prima întrebare va fi diferit dacă primul transfer menționat reprezintă un transfer de active în sensul articolului 19 din Directiva TVA?

____________

1     Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p.1, Ediției specială, 09/vol. 3, p. 7)