Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 17. decembra 2018 – Skatteverket/Sögård Fastigheter AB

(Zadeva C-787/18)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Skatteverket

Nasprotna stranka: Sögård Fastigheter AB

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali to, da prodajalec nepremičnine na podlagi pravil, ki jih je država članica sprejela v skladu s členom 188(2) Direktive o DDV1 , ni popravil odbitka vstopnega davka, ker namerava pridobitelj nepremičnino uporabljati izključno za transakcije, za katere je priznana pravica do odbitka, preprečuje, da bi se od pridobitelja – v primeru, da obdobje popravka še teče – zahtevalo, da pozneje, ko nepremičnino sam prenese na nekoga, ki je ne namerava uporabljati za take transakcije, izvede popravek odbitka?

2.    Ali bi bil odgovor na prvo vprašanje drugačen, če gre pri prvem prenosu iz tega vprašanja za prenos sredstev iz člena 19 Direktive o DDV?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).