Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Ισπανία) στις 7 Νοεμβρίου 2018 – Ente Público Radio Televisión Madrid κατά Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Υπόθεση C-694/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: Ente Público Radio Televisión Madrid

Καθής: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Προδικαστικά ερωτήματα

Μπορούν οντότητες όπως οι επίμαχες εν προκειμένω, από κοινού με οργανισμούς δημοσίου δικαίου οι οποίοι τις συστήνουν, να νοούνται, για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ως ενιαίοι υποκείμενοι στον φόρο, κατά την έννοια του άρθρου 11 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ1 ;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η χρηματοδότηση που οι εν λόγω οντότητες λαμβάνουν από τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, οι οποίοι τις συστήνουν, επ’ ουδενί μπορεί να χαρακτηριστεί ως αντιπαροχή για την παροχή υπηρεσιών υποκειμένων στον ΦΠΑ;

Όσον αφορά την έκπτωση του καταβληθέντος από τις οντότητες αυτές φόρου επί των εισροών, πρέπει να γίνει δεκτό ότι υπεύθυνος για τον υπολογισμό του εκπεστέου ποσού, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, είναι ο ενιαίος υποκείμενος στον φόρο, ως τέτοιος, βάσει της φύσεως των ασκούμενων από αυτόν δραστηριοτήτων;

Συγκεκριμένα, και όσον αφορά τις δραστηριότητες δημόσιας υπηρεσίας τηλεοράσεως, εάν υποτεθεί ότι οι οντότητες αυτές έχουν διττή φύση, και ότι, από κοινού με τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου οι οποίοι κατέχουν πλειοψηφική συμμετοχή στο κεφάλαιό τους, νοούνται ως ενιαίος υποκείμενος στον φόρο, εκπεστέο πρέπει να θεωρηθεί μόνον το μέρος του φόρου επί των εισροών που τεκμαίρεται ότι συνδέεται με την οικονομική τους δραστηριότητα;

____________

1     Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE 2006, L 347, σ. 1).