Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. studenoga 2018. uputio Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Španjolska) – Ente Público Radio Televisión Madrid protiv Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(predmet C-694/18)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ente Público Radio Televisión Madrid

Tuženik: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Prethodna pitanja

Mogu li se subjekti poput opisanih, zajedno s javnopravnim tijelima koja su ih osnovala, smatrati jedinstvenim poreznim obveznicima za potrebe PDV-a, kako su utvrđeni u članku 11. Direktive 2006/112/EZ1 ?

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno pitanje, treba li smatrati da se financiranje navedenih subjekata sredstvima javnopravnih tijela koja su ih osnovala ni u kojem slučaju ne može okvalificirati kao protučinidba za pružanje usluga koje podliježu PDV-u?

Što se tiče odbitka ulaznog PDV-a koji plaćaju ti subjekti, treba li jedinstveni porezni obveznik, kao takav, jedini utvrditi iznos koji se odbija, primjenom članka 168. Direktive 2006/112/EZ s obzirom na aktivnosti koje obavlja?

Što se, konkretno, tiče aktivnosti javne televizije, pod pretpostavkom da ti subjekti mogu imati dvojni karakter i također pod pretpostavkom da se smatraju, zajedno s javnopravnim tijelima koja imaju većinski udio u njihovu kapitalu, jedinstvenim poreznim obveznicima, treba li smatrati da se može odbiti samo dio ulaznog PDV-a koji je povezan s njihovom gospodarskom aktivnošću?

____________

1     Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.)