Language of document :

2018 m. lapkričio 7 d. Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Televisión Autonómica de Castilla La Mancha / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Byla C-697/18)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Televisión Autonómica de Castilla La Mancha

Atsakovė: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar galima tokias įmones, kaip aprašytos, ir jas įsteigusias viešosios teisės reguliuojamas įstaigas laikyti atskirais apmokestinamaisiais asmenimis, apibrėžtais Direktyvos 2006/112/EB1 11 straipsnyje, siekiant apmokestinti PVM?

2.    Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar reikėtų pripažinti, kad finansavimo, kurį šios viešosios teisės reguliuojamų įstaigų įsteigtos įmonės iš jų gauna, jokiais atvejais negalima laikyti užmokesčiu už PVM apmokestinamą paslaugų teikimą?

3.    Ar, kalbant apie šioms įmonėms tenkančių PVM sumų atskaitymą, pačią atskaitomą sumą turėtų nustatyti atskiras apmokestinamasis asmuo, atsižvelgdamas į savo vykdomą veiklą, taikant Direktyvos 2006/112/EB 168 straipsnio nuostatas?

4.    Ar, konkrečiai kalbant apie visuomeninės televizijos veiklą ir darant prielaidą, kad ši veikla gali būti „dvejopo“ pobūdžio, taip pat kad šią veiklą vykdančios įmonės ir viešosios teisės reguliuojamos įstaigos, kurioms priklauso didžioji šių įmonių kapitalo dalis, laikomos atskirais apmokestinamaisiais asmenimis, kaip atskaitomą reikėtų pripažinti tik tą tenkančio PVM dalį, kurią galima laikyti susijusia su jų ekonomine veikla?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).