Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spania) la 7 noiembrie 2018 – Televisión Autonómica de Castilla La Mancha/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Cauza C-697/18)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Părțile din procedura principală

Petentă: Televisión Autonómica de Castilla La Mancha

Intimată: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Întrebările preliminare

Entitățile precum cele descrise, împreună cu organismele de drept public care le-au înființat pot fi considerate persoane impozabile unice în scopuri de TVA, în sensul articolului 11 din Directiva 2006/112/CE1 ?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, ar trebui să se considere că finanțarea primită de respectivele entități de la organismele de drept public care le-au înființat nu poate fi calificată în niciun caz drept o contraprestație pentru prestări de servicii supuse TVA-ului?

În ceea ce privește deducerea TVA-ului achitat în amonte de aceste entități, persoana impozabilă unică ar trebui să fie cea care stabilește, ca atare, suma deductibilă, aplicând prevederile articolului 168 din Directiva 2006/112/CE în funcție de activitățile desfășurate de aceasta?

În special, referitor la activitățile de televiziune publică, presupunând că acestea pot fi de natură duală, și presupunând, de asemenea, că aceste entități sunt considerate a fi, alături de organismele de drept public care participă majoritar la capitalul lor, persoane impozabile unice, ar trebui să se considere deductibilă exclusiv partea din TVA-ul achitat în amonte care poate fi înțeleasă ca având legătură cu activitatea lor economică?

____________

1     Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială 9/vol.3, p. 7).