Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Hispaania) 7. novembril 2018 – Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U. versus Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(kohtuasi C-696/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U.

Vastustaja: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas on võimalik käsitada kirjeldatud üksusi koos avalik-õiguslike organisatsioonidega, kes on nad asutanud, ühe käibemaksukohustuslasena, nagu on ette nähtud direktiivi 2006/112/EÜ1 artiklis 11?

2.    Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, kas tuleks arvestada, et rahastamisvahendeid, mida need üksused saavad avalik-õiguslikelt organisatsioonidelt, kes on nad asutanud, ei või mingil juhul kvalifitseerida tasuks käibemaksuga maksustatavate teenuste eest?

3.    Kas nende üksuste tasutud sisendkäibemaksu mahaarvamise osas peaks maha arvatava summa kindlaks määrama üks maksukohustuslane kui selline, kohaldades direktiivi 2006/112/EÜ artiklit 168, sõltuvalt tema poolt läbi viidud tegevusest?

4.    Kas konkreetselt ja avalik-õigusliku televisioonitegevuse puhul, kus tegevusalad võivad olla kahetist laadi, ja ka juhul, kui neid käsitatakse koos avalik-õiguslike organisatsioonidega, kellel on nende kapitalis enamusosalus, ühe maksukohustuslasena, tuleks käsitada maha arvatavana ainult seda sisendkäibemaksu osa, mida võib pidada seotuks tema majandustegevusega?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 2006, lk 1).