Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Nürnberg (Γερμανία) στις 9 Νοεμβρίου 2018 – Geld-für-Flug GmbH κατά Ryanair DAC

(Υπόθεση C-701/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Nürnberg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Geld-für-Flug GmbH

Εναγομένη: Ryanair DAC

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές1 , να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι μια ρήτρα που περιλαμβάνεται στους γενικούς όρους συναλλαγών εμπορικού αερομεταφορέα, η οποία δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγματεύσεως και σύμφωνα με την οποία η σύμβαση που συνάπτεται ηλεκτρονικώς με επιβάτη διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ο αερομεταφορέας έχει την καταστατική του έδρα και το οποίο δεν ταυτίζεται με το δίκαιο του τόπου συνήθους διαμονής του επιβάτη, είναι καταχρηστική, εφόσον τον παραπλανεί επειδή δεν τον ενημερώνει ότι η επιλογή διαφορετικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (στο εξής: Ρώμη Ι)2 , είναι δυνατή μόνο σε περιορισμένο βαθμό και δεν επιτρέπεται η επιλογή οποιουδήποτε δικαίου παρά μόνον του δικαίου που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού «Ρώμη I»;

____________

1 ΕΕ 1993, L 95, σ. 29.

2 ΕΕ 2008, L 177, σ. 6.