Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Nürnberg (Saksamaa) 9. novembril 2018 – Geld-für-Flug GmbH versus Ryanair DAC

(kohtuasi C-701/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Nürnberg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Geld-für-Flug GmbH

Kostja: Ryanair DAC

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes1 artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et lennuettevõtja tüüptingimustes sisalduv tingimus, mille suhtes ei ole eraldi kokku lepitud ja mille kohaselt tuleb lennu broneerinud tarbijaga elektroonilise sidevahendi kaudu sõlmitud lepingu suhtes kohaldada lennuettevõtja asukohariigi õigust, mis ei ole identne lennu broneerinud tarbija hariliku viibimiskoha riigi õigusega, on ebaõiglane, kuivõrd see eksitab tarbijat, jättes teda teavitamata sellest, et mõne muu õiguse valik on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruse (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma I“)2 artikli 5 lõike 2 teisele lõigule piiratud ja valida ei või mis tahes õigust, vaid ainult sellise õiguse, mida on nimetatud Rooma I määruse artikli 5 lõike 2 teises lõigus?

____________

1 EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.

2 ELT 2008, L 177, lk 6.