Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. studenoga 2018. uputio Amtsgericht Nürnberg (Njemačka) – Geld-für-Flug GmbH protiv Ryanair DAC

(predmet C-701/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Nürnberg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Geld-für-Flug GmbH

Tuženik: Ryanair DAC

Prethodno pitanje

Treba li članak 3. stavak 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima1 tumačiti na način da je odredba sadržana u općim uvjetima poslovanja komercijalnog zračnog prijevoznika, koja nije bila pojedinačno ispregovarana i prema kojoj se na ugovor sklopljen elektroničkim putem s putnikom primjenjuje pravo države članice u kojoj zračni prijevoznik ima svoje sjedište, pri čemu to pravo nije istovjetno s pravom putnikova uobičajenog boravišta, nepoštena ako potrošača dovodi u zabludu jer ga ne upozorava da je izbor drugog prava u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I)2 moguć samo u ograničenoj mjeri i da se ne može izabrati bilo koje pravo, nego samo neko od onih navedenih u članku 5. stavku 2. drugom podstavku Uredbe Rim I?

____________

1 SL 1993., L 95, str. 29. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)

2 SL 2008., L 177, str. 6. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 109.)