Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Nürnberg (Germania) la 9 noiembrie 2018 – Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

(Cauza C-701/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Nürnberg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Geld-für-Flug GmbH

Pârâtă: Ryanair DAC

Întrebarea preliminară

Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii1 trebuie interpretat în sensul că o clauză cuprinsă în termenii și condițiile generale ale unui operator de transport aerian, care nu a fost negociată individual și potrivit căreia în cazul unui contract încheiat pe cale electronică cu un consumator se aplică legea țării în care are sediul transportatorul aerian și care nu este identică cu legea aplicabilă la reședința obișnuită a consumatorului, este abuzivă întrucât induce în eroare consumatorul pe care nu îl informează că, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)2 , alegerea unei legi diferite este posibilă numai în mod limitat, nefiind posibilă alegerea oricărei legi, ci doar a legilor aplicabile menționate la articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul Roma I?

____________

1 JO 1993, L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273.

2 JO 2008, L 177, p. 6.