Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Nürnberg (Nemčija) 9. novembra 2018 – Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

(Zadeva C-701/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Nürnberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Geld-für-Flug GmbH

Tožena stranka: Ryanair DAC

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah1 razlagati tako, da se pogoj v splošnih pogojih poslovanja letalskega prevoznika kot gospodarskega subjekta, o katerem se stranki nista dogovorili posamično in ki določa, da se za pogodbo s potrošnikom, ki ga je treba prepeljati, sklenjeno v elektronski obliki, uporablja pravo države članice, v kateri ima letalski prevoznik svoj sedež, ki ni enako pravu države običajnega prebivališča potrošnika, šteje za nedovoljen, če potrošnika spravlja v zmoto s tem, da ga ne opozarja, da je na podlagi člena 5(2), drugi pododstavek, Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I)2 izbira drugega prava možna zgolj omejeno in da ni mogoče izbrati katerega koli poljubnega prava, ki naj se uporabi za pogodbo, temveč samo pravo, navedeno v členu 5(2), drugi pododstavek, Uredbe Rim I?

____________

1 UL 1993, L 95, str. 29

2 UL 2008, L 177, str. 6.