Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ισπανία) στις 13 Νοεμβρίου 2018 – Agencia Estatal de la Administración Tributaria κατά SJ

(Υπόθεση C-705/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Εφεσίβλητος: SJ

Προδικαστικό ερώτημα

Προσκρούουν στη ρήτρα 4, παράγραφοι 1 και 2, της ευρωπαϊκής συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία μερικής απασχολήσεως η οποία προσαρτάται στην οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 19971 , και στα άρθρα 2, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, και 14, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)2 , διάταξη συλλογικής συμβάσεως εργασίας και επιχειρηματική πρακτική σύμφωνα με τις οποίες, για τον υπολογισμό των αποδοχών και της προαγωγής, η αρχαιότητα εργαζόμενης με μερική απασχόληση και ωράριο εργασίας που κατανέμεται κάθετα σε ολόκληρο το έτος υπολογίζεται λαμβανομένου υπόψη μόνον του χρόνου παροχής υπηρεσιών;

____________

1     Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES (ΕΕ 1998, L 14, σ. 9).

2     Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ 2006, L 204, σ. 23).