Language of document :

Tužba podnesena 20. prosinca 2018. – Refan Bulgaria protiv EUIPO-a (Oblik cvijeta)

(predmet T-747/18)

Jezik postupka: engleski

Stranke    

Tužitelj: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bugarska) (zastupnik: A. Ivanova, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: prijava trodimenzionalnog žiga Europske unije (Oblik cvijeta) – prijava za registraciju br. 16 544 025

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. rujna 2018. u predmetu R 2518/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku.

Tužbeni razlog

Povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.

____________