Language of document :

2018 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Refan Bulgaria / EUIPO (Gėlės forma)

(Byla T-747/18)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Refan Bulgaria OOD (Trudas, Bulgarija), atstovaujama advokatės A. Ivanova

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: erdvinio Europos Sąjungos prekių ženklo (Gėlės forma) paraiška – Registracijos paraiška Nr. 16 544 025

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 6 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2518/2017-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.

____________