Language of document :

Žaloba podaná 20. decembra 2018 – Refan Bulgaria/EUIPO (Tvar kvetu)

(vec T-747/18)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bulharsko) (v zastúpení: A. Ivanova, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: trojrozmerná ochranná známka Európskej únie (tvar kvetu) – prihláška č. 16 544 025

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. septembra 2018 vo veci R 2518/2017-1

Návrh

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.

____________