Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 9 Νοεμβρίου 2018 η Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, στην υπόθεση T-584/17, Primart κατά EUIPO

(Υπόθεση C-702/18 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (εκπρόσωπος: J. Skołuda, radca prawny)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), Bolton Cile España, SA

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει, στο σύνολό της, την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου·

να ακυρώσει την απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών της 22ας Ιουνίου 2017 (R 1933/2016-4)·

να καταδικάσει το EUIPO και την Bolton Cile España, S.A. στα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και ενώπιον του τμήματος προσφυγών, καθώς και να καταδικάσει το EUIPO στο σύνολο των δικαστικών εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κατά την εφαρμογή του άρθρου 76, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 1 (νυν άρθρο 95, παράγραφος 1, του κανονισμού 2017/1001 2 ) και του άρθρου 65 του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρο 72 του κανονισμού 2017/1001), κρίνοντας απαράδεκτα τα επιχειρήματα της αναιρεσείουσας σχετικά με τον περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα του προγενεστέρου σήματος στη διαδικασία ανακοπής, με την αιτιολογία ότι τα επιχειρήματα αυτά προβλήθηκαν για πρώτη φορά στο Γενικό Δικαστήριο (σκέψεις 87 έως 90 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως).

α. Το Γενικό Δικαστήριο οφείλει να εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά και τα επιχειρήματα, ακόμη και αν αυτά προβάλλονται για πρώτη φορά ενώπιόν του, εφόσον το τμήμα προσφυγών του EUIPO υποχρεούτο να τα λάβει υπόψη του αυτεπαγγέλτως.

β. Το νόημα που έχει το τμήμα ενός σήματος σε μία εκ των γλωσσών της Ένωσης αποτελεί ευρέως γνωστό γεγονός και, ως τέτοιο, πρέπει να εξετάζεται από το Γραφείο αυτεπαγγέλτως. Κατά συνέπεια, η σχετική με αυτό επιχειρηματολογία πρέπει να αναλύεται διεξοδικώς από το Γενικό Δικαστήριο, ακόμη και μέσω της εξετάσεως των επιχειρημάτων που προβάλλονται για πρώτη φορά ενώπιόν του.

γ. Η προσφεύγουσα στο Γενικό Δικαστήριο νομιμοποιείται να αμφισβητεί την εκτίμηση ευρέως γνωστών γεγονότων στην οποία προέβη το τμήμα προσφυγών του EUIPO, προβάλλοντας επίσης νέα επιχειρήματα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου καθώς και αποδεικτικά στοιχεία προς στήριξη αυτών των επιχειρημάτων.

δ. Παραλείποντας να εξετάσει πραγματικά περιστατικά και επιχειρήματα τα οποία το Γραφείο όφειλε να είχε λάβει υπόψη του αυτεπαγγέλτως (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ευρέως γνωστά γεγονότα τα οποία συνδέονται με το νόημα του σήματος που αποτελεί το αντικείμενο της διαδικασίας ανακοπής), το Γενικό Δικαστήριο παρέβη τους γενικούς διαδικαστικούς κανόνες και κατέληξε σε εσφαλμένη εκτίμηση των κρίσιμων για την υπόθεση ενώπιον του τμήματος προσφυγών ζητημάτων.

Εάν το Γενικό Δικαστήριο είχε λάβει υπόψη του το ευρέως γνωστό γεγονός ότι η λέξη «PRIMA» έχει επαινετική σημασία (όπως επισήμαναν το τμήμα προσφυγών και η αναιρεσείουσα), υπό την έννοια της «πρώτης, σημαντικότερης/καλύτερης, κύριας, πρωταρχικής», θα έπρεπε να είχε καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα όσον αφορά τον κίνδυνο συγχύσεως μεταξύ των σημάτων ES-2578815 «PRIMA» και EUTMA-013682299 «PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ», δηλαδή θα έπρεπε να έχει κρίνει ότι, μεταξύ των εν λόγω σημάτων, δεν συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως.

α. Τα υπό εξέταση σήματα συμπίπτουν σε ένα στοιχείο το οποίο έχει πολύ περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα και δεν έχει ανεξάρτητο ρόλο στο αντιταχθέν σήμα. Τούτο, σε συνδυασμό με τον μέτριο βαθμό οπτικής ομοιότητας, την πλήρη απουσία εννοιολογικής ομοιότητας και τον περιορισμένο βαθμό ηχητικής ομοιότητας (ή ακόμη και την πλήρη απουσία της), αποκλείει τον κίνδυνο συγχύσεως μεταξύ αυτών των σημάτων.

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (EE 2009, L 78, σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2017, L 154, σ. 1).