Language of document :

Žalba koju je 9. studenoga 2018. podnio Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 12. rujna 2018. u predmetu T-584/17: Primart protiv EUIPO-a

(predmet C-702/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz (zastupnik: J. Skołuda, radca prawny)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Bolton Cile España, SA

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

u cijelosti ukine presudu Općeg suda protiv koje je uložena žalba;

poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća od 22. lipnja 2017. (R 1933/2016-4);

naloži EUIPO-u i društvu Cile España, S.A. snošenje troškova postupka pred Općim sudom i žalbenim vijećem te naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka pred Sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud je u pobijanoj presudi pogrešno primijenio članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/20091 (koji je postao članak 95. stavak 1. Uredbe 2017/10012 ) i članak 65. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 72. Uredbe 2017/1001) proglasivši žaliteljeve argumente u vezi sa slabim razlikovnim karakterom ranijeg žiga u postupku povodom prigovora nedopuštenima jer su po prvi put izneseni pred Sudom (točke 87. do 90. pobijane presude).

Opći sud mora ocijeniti činjenice i argumente iako su po prvi put izneseni pred njim ako ih je žalbeno vijeće EUIPO-a trebalo uzeti u obzir po službenoj dužnosti.

Značenje dijela žiga na jeziku EU-a je općepoznata činjenica i Ured bi ga kao takvo trebao ispitati po službenoj dužnosti. Posljedično, Opći sud bi trebao temeljito analizirati argumente koji se na njega odnose, također ocjenjujući i argumente koji su po prvi put izneseni pred njim.

Tužitelj u postupku pred Općim sudom može preispitivati ocjenu općepoznatih činjenica koju je dalo žalbeno vijeće EUIPO-a također i podnošenjem novih argumenata Općem sudu i dokaza koji podupiru te argumente.

Propustivši ocijeniti činjenice i argumente koje je Ured trebao uzeti u obzir po službenoj dužnosti (uključujući općepoznate činjenice koje se odnose na značenje žiga na koji se odnosi prigovor), Opći sud je povrijedio opća postupovna pravila i pogrešno ocijenio pitanja relevantna u predmetu pred žalbenim vijećem.

Da je Opći sud uzeo u obzir općepoznatu činjenicu da riječ „PRIMA” ima pohvalno značenje (kao što to tvrde Odjel za prigovore i žalitelj), u smislu „prvo, najistaknutije/najbolje, vrhovno, glavno”, došao bi do drugačijeg zaključka u vezi s vjerojatnošću dovođenja u zabludu između žigova ES-2578815 ‘PRIMA’ i prijave žiga Europske unije 013682299 ‘PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ’, jer bi uvidio da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između tih žigova.

Žigovi koji se ispituju podudaraju se u elementu koji ima slab razlikovni karakter i nema neovisnu ulogu u suprotstavljenom žigu. Ta činjenica zajedno sa srednjim stupnjem vizualne sličnosti, nepostojanjem konceptualne sličnosti i niskim stupnjem fonetske sličnosti (ili čak njezinim nepostojanjem) isključuje vjerojatnost dovođenja u zabludu između tih žigova.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

2 Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).