Language of document :

Recurs introdus la 9 noiembrie 2018 de Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 12 septembrie 2018 în cauza T-584/17, Primart/EUIPO

(Cauza C-702/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz (reprezentant: J. Skołuda, avocat)

Celelalte părți din procedură: , Bolton Cile España, SA

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea în totalitate a hotărârii atacate, pronunțată de Tribunal;

anularea Deciziei Camerei a patra de recurs din 24 iunie 2017 (cauza R 1933/2016-4);

obligarea EUIPO și a Bolton Cile España, S.A la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii care s-a aflat pe rolul Tribunalului și al camerei de recurs, precum și obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii aflate pe rolul Curții.

Motivele și principalele argumente

În hotărârea atacată, Tribunalul a săvârșit o eroare la aplicarea articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul nr.  207/20091 (devenit articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul 2017/10012 ) și a articolului 65 din Regulamentul nr.  207/2009 (devenit articolul 72 din Regulamentul 2017/1001), prin faptul că a declarat inadmisibilă argumentația recurentei referitoare la caracterul distinctiv slab al mărcii anterioare în cadrul procedurii de opoziție, deoarece au fost invocate pentru prima dată în fața Tribunalului (punctele 87-90 din hotărârea atacată).

Tribunalul este ținut să analizeze motivele chiar și în cazul în care au fost prezentate pentru prima dată în fața sa, atunci când camera de recurs ar fi trebuit să le ia în considerare din oficiu.

Semnificația unei părți dintr-o marcă într-o limbă a Uniunii constituie un fapt notoriu și, ca atare, trebuie examinat din oficiu de către Oficiu. Prin urmare, motivele referitoare la aceasta ar trebui analizate de Tribunal în mod aprofundat, inclusiv prin aprecierea motivelor prezentate pentru prima dată în fața sa.

Reclamanta în procedura în fața Tribunalului are dreptul de a contesta aprecierea faptelor notorii efectuată de către camera de recurs a EUIPO, inclusiv prin prezentarea în fața Tribunalului a noi motive și dovezi în susținerea acelor motive.

Prin neexaminarea situației de fapt și a motivelor pe care EUIPO ar fi trebuit să le ia în considerare din oficiu (inclusiv faptele notorii referitoare la semnificația mărcilor în discuție în procedura de opoziție), Tribunalul a încălcat normele generale de procedură, iar aprecierea de către acesta a elementelor pertinente ale cauzei în fața camerei de recurs a fost afectată de erori.

În cazul în care Tribunalul ar fi ținut seama de faptul notoriu că termenul „PRIMA” are un sens laudativ (după cum au arătat divizia de opoziție și recurenta), însemnând „primul, cel mai important/bun, principal”, ar fi ajuns la o concluzie diferită în privința riscului de confuzie dintre marca „PRIMA”, înregistrată cu numărul ES-2 578 815, și marca Uniunii Europene „PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ”, înregistrată cu numărul 013 682 299; altfel spus, ar fi considerat că nu exista niciun risc de confuzie între aceste mărci.

Mărcile examinate coincid în privința unui element al cărui caracter distinctiv este slab și care nu are o poziție independentă în cadrul mărcii contestate. Faptul că la aceasta se adaugă un grad mediu de similitudine vizuală, o lipsă de similitudine conceptuală și un grad scăzut (sau chiar o lipsă) de similitudine fonetică exclude orice risc de confuzie între aceste mărci.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1).

2 Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).