Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de commerce de Paris (Francie) dne 24. prosince 2018 – Trendsetteuse SARL v. DCA SARL

(Věc C-828/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de commerce de Paris

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Trendsetteuse SARL

Žalovaná: DCA SARL

Předběžná otázka

Musí být čl. 1 odst. 2 směrnice 86/653/EHS ze dne 18. prosince 19861 o postavení obchodních zástupců vykládán v tom smyslu, že nezávislý zprostředkovatel, který jedná jako zmocněnec jménem a na účet zmocnitele, ale nemá pravomoc měnit ceny a smluvní podmínky kupních smluv stanovené zmocnitelem, není pověřen sjednávat takové smlouvy ve smyslu uvedeného článku, a tudíž jej nelze považovat za obchodního zástupce a není mu přiznáno postavení upravené zmíněnou směrnicí?

____________

1     Směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců (Úř. věst. 1986, L 382, s. 17).