Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de commerce de Paris (Frankrig) den 24. december 2018 – Trendsetteuse SARL mod DCA SARL

(Sag C-828/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de commerce de Paris

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Trendsetteuse SARL

Sagsøgt: DCA SARL

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 1 fortolkes således, at en selvstændig mellemmand, som ikke har beføjelse til at ændre aftalepriserne og -vilkårene for agenturgiveren, ikke er ansvarlig for formidling som omhandlet i denne artikel og derfor ikke har status som handelsagent i henhold til det ovennævnte direktiv?

____________

1     Rådets direktiv 86/653/EØF af 18.12.1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter (EFT L 382, s. 17).