Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de commerce de Paris (Prantsusmaa) 24. detsembril 2018 – Trendsetteuse SARL versus DCA SARL

(kohtuasi C-828/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de commerce de Paris

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Trendsetteuse SARL

Kostja: DCA SARL

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 18. detsembri 1986. aasta kaubandusagentide staatust puudutava direktiivi 86/653/EMÜ1 artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kui sõltumatul vahendajal, kes tegutseb oma käsundiandja nimel ja huvides tema käsundisaajana, ei ole käsundiandja hinnakirjade ega lepingutingimuste muutmise õigust, siis ei ole tema ülesanne selle artikli tähenduses läbirääkimisi pidada, mistõttu teda ei saa eelviidatud direktiivi tähenduses käsitada kaubandusagendina ning ta ei saa tugineda selles direktiivis ette nähtud staatusele?

____________

1 Nõukogu 18. detsembri 1986. aasta direktiiv 86/653/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate kaubandusagentide tegevust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 382, lk 17; ELT eriväljaanne 06/01, lk 177).