Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. prosinca 2018. uputio tribunal de commerce de Paris (Francuska) – Trendsetteuse SARL protiv DCA SARL

(predmet C-828/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de commerce de Paris

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Trendsetteuse SARL

Tuženik: DCA SARL

Prethodno pitanje

Treba li članak 1. stavak 2. Direktive 86/653/EEZ od 18. prosinca 1986.1 o statusu trgovačkih zastupnika tumačiti na način da samostalni posrednik, koji djeluje kao punomoćnik u ime i za račun svojeg opunomoćitelja, i koji nema ovlast mijenjati tarife i uvjete ugovora o prodaji svojeg nalogodavca, nije zadužen za pregovore o navedenim ugovorima u smislu tog članka te se stoga ne može smatrati trgovačkim zastupnikom i ostvariti status predviđen direktivom?

____________

1     Direktiva Vijeća 86/653/CEE od 18. prosinca 1986. o usklađivanju prava država članica u vezi [samostalnih] trgovačkih zastupnika (SL L 382, str. 17.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 10., str. 45.)