Language of document :

A tribunal de commerce de Paris (Franciaország) által 2018. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Trendsetteuse SARL kontra DCA SARL

(C-828/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de commerce de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: Trendsetteuse SARL

Alperes: DCA SARL

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a kereskedelmi ügynökök jogállásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK irányelv1 1. cikkének (2) bekezdését, hogy az önálló vállalkozóként működő közvetítő, aki megbízottként a megbízója nevében és javára jár el, és aki nem jogosult a megbízója adásvételi szerződéseiben foglalt díjak és szerződéses feltételek módosítására, nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy az említett szerződésekről e cikk értelmében tárgyalásokat folytasson, és ennélfogva őt nem lehet kereskedelmi ügynöknek minősíteni, valamint nem rendelkezhet az irányelvben meghatározott jogállással?

____________

1     A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv (HL L 382., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 177. o.)