Language of document :

2018 m. gruodžio 24 d. Tribunal de commerce de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Trendsetteuse SARL / DCA SARL

(Byla C-828/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de commerce de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Trendsetteuse SARL

Atsakovė: DCA SARL

Prejudicinis klausimas

Ar 1986 m. gruodžio 18 d. Direktyvos 86/653/EEB1 dėl prekybos agentų statuso 1 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad ji reiškia, jog savarankiškai dirbantis tarpininkas, atstovaujamojo vardu ir jo naudai veikiantis kaip atstovas, kuris neturi įgaliojimų keisti atstovaujamojo nustatytus įkainius ir pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygas, nėra įgaliotas derėtis dėl minėtų sutarčių, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį, ir todėl negali būti laikomas prekybos agentu ir naudotis direktyvoje numatytu statusu?

____________

1 1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo (OL L 382, 1986, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 177).