Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de commerce de Paris (Franța) la 24 decembrie 2018 – Trendsetteuse SARL/DCA SARL

(Cauza C-828/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de commerce de Paris

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Trendsetteuse SARL

Pârâtă: DCA SARL

Întrebarea preliminară

Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 86/653/CEE din 18 decembrie 19861 privind statutul agenților comerciali trebuie interpretat în sensul că un intermediar care desfășoară o activitate independentă, care acționează în calitate de mandatar în numele și pe seama mandantului său, care nu are puterea de a modifica tarifele și condițiile contractuale ale contractelor de vânzare ale comitentului său, nu este autorizat să negocieze respectivele contracte în sensul acestui articol și nu poate, pe cale de consecință, să fie calificat drept agent comercial și să beneficieze de statutul prevăzut de directivă?

____________

1     Directiva 86/653/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1986 privind coordonarea legislației statelor membre referitoare la agenții comerciali independenți (JO L 382, p. 17, Ediție specială, 6/vol. 1., p. 176).