Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de commerce de Paris (Francúzsko) 24. decembra 2018 – Trendsetteuse SARL/DCA SARL

(vec C-828/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de commerce de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Trendsetteuse SARL

Žalovaná: DCA SARL

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 1 ods. 2 smernice Rady 86/653/EHS z 18. decembra 19861 vykladať v tom zmysle, že samostatne zárobkovo činný sprostredkovateľ, ktorý nemá právomoc meniť zmluvné podmienky a tarify určené zastúpeným, nie je oprávnený dojednávať v zmysle tohto článku, a teda nemôže mať postavenie obchodného zástupcu podľa uvedenej smernice?

____________

1 Smernica Rady z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov (Ú. v. ES L 382, 1986, s. 17; Mim. vyd. 06/001, s. 177).