Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε ο Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Γαλλία) στις 29 Οκτωβρίου 2018 – Procureur de la République κατά X

(Υπόθεση C-693/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούσα δικαστική αρχή

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Procureur de la République

κατά

X

Λοιποί μετέχοντες στη διαδικασία: πολιτικώς ενάγοντες

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Ερμηνεία του όρου «στοιχείο σχεδιασμού»

1-1:    Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου «στοιχείο σχεδιασμού» που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3, περίπτωση 10, του κανονισμού (ΕΚ) 715/20071 , στο οποίο ορίζεται το σύστημα αναστολής (defeat device);

1-2:    Μπορεί να θεωρηθεί ως στοιχείο σχεδιασμού κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εγκατεστημένο στη μονάδα ελέγχου κινητήρα ή το οποίο γενικότερα παρεμβαίνει στη λειτουργία του;

2)    Ερμηνεία του όρου «σύστημα ελέγχου των εκπομπών»

2-1:    Ποιό είναι το περιεχόμενο του όρου «σύστημα ελέγχου των εκπομπών» που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3, περίπτωση 10, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007, στο οποίο ορίζεται το σύστημα αναστολής (defeat device);

2-2:    Περιλαμβάνει το εν λόγω σύστημα ελέγχου των εκπομπών μόνον εκείνες τις τεχνολογίες και μεθόδους που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση και τη μείωση των εκπομπών (ιδίως [των] ΝOx) μετά τη δημιουργία τους, ή περιλαμβάνει επίσης και τις διάφορες τεχνολογίες και μεθόδους που καθιστούν δυνατό τον εξαρχής περιορισμό της δημιουργίας τους, όπως η τεχνολογία EGR;

3)    Ερμηνεία του όρου «σύστημα αναστολής (defeat device)»

3-1:    Αποτελεί σύστημα αναστολής, υπό [σελ. του πρωτοτύπου 20] την έννοια του άρθρου 3, περίπτωση 10, του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007, σύστημα το οποίο ανιχνεύει κάθε παράμετρο σχετική με τις διαδικασίες εγκρίσεως τύπου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 715/2007, προκειμένου να ενεργοποιεί ή να ρυθμίζει αυξητικά, κατά τη διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών, τη λειτουργία κάθε τμήματος του συστήματος ελέγχου των εκπομπών, ώστε με τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνεται η έγκριση τύπου του οχήματος;

3-2:    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, απαγορεύεται το συγκεκριμένο σύστημα αναστολής (defeat device) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, παράγραφος 2, [του κανονισμού] (ΕΚ) 715/2007;

3-3:    Μπορεί ένα σύστημα όπως αυτό που περιγράφεται στο ερώτημα 3-1 να χαρακτηριστεί ως «σύστημα αναστολής» εάν η ενεργοποίηση αυξητικά του συστήματος ελέγχου των εκπομπών πραγματοποιείται όχι μόνο κατά τις διαδικασίες εγκρίσεως τύπου, αλλά επίσης και σε ad hoc βάση, οσάκις εμφανίζονται και υπό όρους πραγματικής κυκλοφορίας οι συγκεκριμένες συνθήκες που ανιχνεύονται για τη ρύθμιση αυξητικά του συστήματος ελέγχου των εκπομπών κατά τις εν λόγω διαδικασίες εγκρίσεως;

4)    Ερμηνεία των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 εξαιρέσεων

4-1:    Ποιό είναι το περιεχόμενο των τριών εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, (του κεφαλαίου 2) του κανονισμού (ΕΚ) 715/2007;

4-2:    Θα μπορούσε να μην ισχύει η απαγόρευση του συστήματος αναστολής (defeat device) το οποίο ενεργοποιεί ή ρυθμίζει αυξητικά τη λειτουργία κάθε τμήματος του συστήματος ελέγχου των εκπομπών ειδικά κατά τις διαδικασίες εγκρίσεως τύπου για έναν από τους τρεις λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 5, παράγραφος 2;

4-3:    Είναι η επιβράδυνση της γηράνσεως του κινητήρα ή της συσσωρεύσεως ρύπων σε αυτόν λόγος περί «προστασίας του κινητήρα από ζημία ή ατύχημα» ή περί «ασφαλούς λειτουργίας του οχήματος» που μπορεί να δικαιολογήσει την παρουσία ενός συστήματος αναστολής κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, στοιχείο α΄;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171, σ. 1).