Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Prantsusmaa) 29. oktoobril 2018 – Procureur de la République versus X

(kohtuasi C-693/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Põhikohtuasja pooled

Süüdistaja: Procureur de la République

Süüdistatav: X

Menetluses osalesid: tsiviilhagejad

Eelotsuse küsimused

1.    Mõiste „konstruktsioonielement“ tõlgendamine

1-1: Mida hõlmab määruse (EÜ) nr 715/20071 artikli 3 punktis 10 – milles on määratletud katkestusseade (defeat device) –, nimetatud mõiste konstruktsioonielement“?

1-2: Kas mootori juhtplokki integreeritud või seda üldisemalt mõjutatavat programmi saab pidada konstruktsioonielemendiks nimetatud artikli tähenduses?

2.    Mõiste „saastekontrollisüsteem“ tõlgendamine

2-1: Mida hõlmab määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 punktis 10 – milles on määratletud katkestusseade (defeat device) –, nimetatud mõiste „saastekontrollisüsteem“?

2-2: Kas nimetatud saastekontrollisüsteem hõlmab üksnes tehnoloogiaid ja strateegiaid, mille eesmärk on töödelda ja vähendada heitgaase (eelkõige NOx) pärast nende tekkimist, või hõlmab see ka erinevaid tehnoloogiaid ja strateegiaid, mis võimaldavad piirata nende algset tekkimist, nagu EGR-tehnoloogia?

3.    Mõiste „katkestusseade“ (defeat device) tõlgendamine

3-1: Kas seade, mille abil tuvastatakse kõik parameetrid, mis on seotud määruses (EÜ) nr 715/2007 ettenähtud tüübikinnitusmenetluse kulgemisega, ja mille eesmärk on aktiveerida või suurendada saastekontrollisüsteemi iga osa toimimist nimetatud menetluse ajal ning seega saada sõiduki tüübikinnitus, on katkestusseade määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 punkti 10 tähenduses?

3-2: Kui vastus on jaatav, siis kas nimetatud katkestusseade [defeat device] on [määruse] (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 alusel keelatud?

3-3:    Kas küsimuses 3-1 kirjeldatud seadet saab liigitada „katkestusseadmeks“, kui saastekontrollisüsteemi aktiveerimise suurendamine toimub mitte üksnes tüübikinnitusmenetluse ajal, vaid pisteliselt ka siis, kui täpsed tingimused, mis tuvastatakse saastekontrollisüsteemi toimimise suurendamiseks tüübikinnitusmenetluse ajal, taasavastatakse tegelikul kasutamisel?

4.    Artiklis 5 sätestatud erandite tõlgendamine

4-1: Mida hõlmavad määruse (EÜ) nr 715/2007 [2. peatüki] artikli 5 lõikes 2 ettenähtud kolm erandit?

4-2: Kas katkestusseadme [defeat device], mis aktiveerib või suurendab saastekontrollisüsteemi iga osa toimimist konkreetselt tüübikinnitusmenetluse ajal, keelust võib kõrvale kalduda artikli 5 lõikes 2 nimetatud kolmest põhjusest ühe alusel?

4-3: Kas mootori vananemise või määrdumise aeglustamine on kohustuslik osa „mootori kaitsmise[st] kahju või õnnetusjuhtumi eest“ või „sõiduki ohutu[st] kasutamise[st]“, mille tõttu on artikli 5 lõike 2 punkti a tähenduses katkestusseadme olemasolu õigustatud?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, lk 1).