Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. listopada 2018. uputio Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francuska) – Procureur de la République protiv X

(predmet C-693/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Stranke glavnog postupka

Tužitelj : Procureur de la République

Osumljičenik: X

Druge stranke : stranke koje su postavile imovinskopravni zahtjev

Prethodna pitanja

1. Tumačenje pojma „dio koji je konstruiran”

1.1. Što obuhvaća pojam „dio koji je konstruiran” naveden u članku 3. stavku 10. Uredbe (EZ) br. 715/20071 , kojim se definira poremećajni uređaj (defeat device)?

1.2. Može li se program ugrađen u upravljačko računalo motora ili, općenitije, program koji djeluje na to računalo smatrati dijelom koji je konstruiran u smislu tog članka?

2. Tumačenje pojma „sustav za kontrolu emisije”

2.1. Što obuhvaća pojam „sustav za kontrolu emisije” naveden u članku 3. stavku 10. Uredbe (EZ) br. 715/2007, kojim se definira poremećajni uređaj (defeat device)?

2.2. Obuhvaća li taj sustav za kontrolu emisije samo tehnologije i strategije kojima se nastoji obraditi i smanjiti emisije (osobito NOx) nakon njihova nastanka ili uključuje i različite tehnologije i strategije koje omogućavaju ograničavanje same njihove proizvodnje, kao što je tehnologija EGR?

3. Tumačenje pojma „poremećajni uređaj” (defeat device)

3.1. Je li uređaj koji, za potrebe povećanja aktiviranja ili modulacije funkcije nekog dijela u sustavu za kontrolu emisije tijekom postupaka homologacije predviđenih Uredbom (EZ) br. 715/2007, a stoga i za potrebe dobivanja homologacije za vozilo, ustanovljuje svaki parametar povezan s odvijanjem tih postupaka, poremećajni uređaj u smislu članka 3. stavka 10. Uredbe (EZ) br. 715/2007?

3.2. U slučaju potvrdnog odgovora, je li taj poremećajni uređaj zabranjen na temelju odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007?

3.3. Može li se uređaj kao što je onaj opisan u pitanju 3.1. kvalificirati kao „poremećajni uređaj” ako je povećanje aktiviranja sustava za kontrolu emisije učinkovito, ne samo tijekom postupaka homologacije, nego i na ad hoc osnovi, kada u stvarnoj vožnji nastanu točni uvjeti otkriveni za povećanje modulacije sustava za kontrolu emisije tijekom postupaka homologacije?

4. Tumačenje iznimaka predviđenih člankom 5.

4.1. Što obuhvaćaju tri iznimke predviđene člankom 5. stavkom 2. poglavlja 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007?

4.2. Može li se zabrana poremećajnog uređaja, kojim se upravo tijekom postupaka homologacije povećava aktiviranje ili modulacija funkcije nekog dijela u sustavu za kontrolu emisije, odbaciti na temelju jednog od triju razloga navedenih u članku 5. stavku 2.?

4.3. Je li usporavanje starenja ili opterećenja motora dio zahtjevâ „zaštite motora od oštećenja ili od prometne nezgode” ili „sigurnog djelovanja vozila” kojima se može opravdati postojanje poremećajnog uređaja u smislu članka 5. stavka 2. točke (a)?

____________

1     Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 284.).