Language of document :

A Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Franciaország) által 2018. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Procureur de la République kontra X

(C-693/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: Procureur de la République

Alperes: X

Többi fél: Magánfelek

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A tervezési elem fogalmának értelmezése

1–1 Mit takar a 715/2007/EK rendelet1 hatástalanító berendezés (defeat device) fogalmát meghatározó 3. cikkének 10. pontjában használt tervezési elem fogalma?

1–2: Valamely, a motorvezérlő számítógépébe épített vagy általánosabban arra kiható program tekinthető-e az e cikk értelmében vett tervezési elemnek?

A kibocsátást szabályozó rendszer fogalmának értelmezése

2–1 Mit takar a 715/2007/EK rendelet hatástalanító berendezés (defeat device) fogalmát meghatározó 3. cikkének 10. pontjában használt kibocsátást szabályozó rendszer fogalma?

2–2 E kibocsátást szabályozó rendszer kizárólag azokat a technológiákat és stratégiákat tartalmazza, amelyek a kibocsátások (többek között a nitrogén-oxidok) keletkezésüket követő kezelésére és csökkentésére irányulnak, vagy azokra a különböző technológiákra és stratégiákra is kiterjed, amelyek lehetővé teszik azok keletkezésének korlátozását, mint például az EGR-technológia?

A hatástalanító berendezés (defeat device) fogalmának értelmezése

3–1 Az olyan berendezés, amely érzékeli a 715/2007/EK rendelet által előírt jóváhagyási eljárások lefolytatásához kapcsolódó valamennyi paramétert a kibocsátást szabályozó rendszer bármely részének működésbe hozása vagy működésének felfelé modulálása, ily módon a jármű jóváhagyásának elérése céljából, a 715/2007/EK rendelet 3. cikke 10. pontjának értelmében vett hatástalanító berendezésnek minősül?

3–2 Igenlő válasz esetén e hatástalanító berendezés [defeat device] tiltott-e a 715/2007/EK [rendelet] 5. cikke (2) bekezdésének rendelkezései alapján?

3–3 A 3. kérdés 1. pontjában ismertetett berendezés „hatástalanító berendezésnek” minősíthető-e, ha a kibocsátást szabályozó rendszer teljesítményének fokozására nemcsak a jóváhagyási eljárások során kerül sor, hanem esetileg akkor is, ha e jóváhagyási eljárások során a kibocsátást szabályozó rendszer teljesítményének fokozása céljából érzékelt pontos feltételek a tényleges forgalomban is megvalósulnak?

Az 5. cikkben szereplő kivételek értelmezése

4–1 Mit takar a 715/2007/EK rendelet 2. fejezetében található 5. cikkének (2) bekezdésében rögzített három kivétel?

4–2 A kifejezetten a jóváhagyási eljárások során a kibocsátást szabályozó rendszer bármely részét működésbe hozó vagy működését felfelé moduláló hatástalanító berendezés (defeat device) tilalma mellőzhető az 5. cikk (2) bekezdésében felsorolt okok valamelyike miatt?

4–3 A motor öregedésének és kormozódásának lassítása részét képezi „a motor sérülés vagy baleset elleni védelme”, illetve „a jármű biztonságos üzemeltetése” szempontjából indokolt követelményeknek, amelyek igazolhatják az 5. cikk (2) bekezdése a) pontjának értelmében vett hatástalanító berendezés jelenlétét?

____________

1     A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2007. L. 171., 1. o.)