Language of document :

2018 m. spalio 29 d. Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Procureur de la République / X

(Byla C-693/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Procureur de la République

Atsakovas: X

Kitos šalys: civiliniai ieškovai

Prejudiciniai klausimai

1.    Dėl sąvokos „sudedamoji konstrukcijos dalis“ išaiškinimo

1-1:     Ką reiškia sąvoka „sudedamoji konstrukcijos dalis“, Reglamento (EB) Nr. 715/20071 3 straipsnio 10 dalyje vartojama apibrėžiant valdiklį (angl. defeat device)?

1-2:     Ar variklio valdymo kompiuteryje įdiegta programa arba, bendresne prasme, jį veikianti programa gali būti laikoma „sudedamąja konstrukcijos dalimi“, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį?

2.    Dėl sąvokos „išmetamų teršalų kontrolės sistema“ išaiškinimo

2-1:     Ką reiškia sąvoka „išmetamų teršalų kontrolės sistema“, Reglamento (EB) Nr. 715/2007 3 straipsnio 10 dalyje vartojama apibrėžiant valdiklį (angl. defeat device)?

2-2:     Ar ši išmetamų teršalų kontrolės sistema apima tik technologijas ir strategijas, kuriomis siekiama apdoroti išmetamus teršalus (konkrečiai NOx) ir sumažinti jų kiekį, ar aprėpia ir įvairias technologijas bei strategijas, kuriomis siekiama sumažinti susidarantį jų kiekį, pavyzdžiui, išmetamųjų dujų recirkuliacijos (EGR) technologiją?

3.    Dėl sąvokos „valdiklis“ (angl. defeat device) išaiškinimo

3-1:     Ar įtaisas, kuriuo nustatomas bet koks su Reglamente (EB) Nr. 715/2007 numatytos tipo patvirtinimo procedūros vykdymu susijęs parametras, siekiant per šias procedūras suaktyvinti arba sustiprinti bet kurios išmetamų teršalų kontrolės sistemos dalies veikimą ir taip gauti transporto priemonės tipo patvirtinimą, yra valdiklis (angl. defeat device), kaip jis suprantamas pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 3 straipsnio 10 dalį?

3-2:     Jeigu taip, ar šis valdiklis (angl. defeat device) yra draudžiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalies nuostatas?

3-3:     Ar toks įtaisas, koks yra aprašytas 3-1 klausime, gali būti apibūdinamas kaip „valdiklis“, jei išmetamų teršalų kiekio kontrolės sistemos veikimas yra sustiprintas ne tik per tipo patvirtinimo procedūras, bet ir ad hoc, kai per tipo patvirtinimo procedūras nustatomos konkrečios išmetamų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumo didinimo sąlygos susiklosto realiame eisme?

4.    Dėl 5 straipsnyje numatytų išimčių išaiškinimo

4-1:     Kokiais atvejais taikomos trys išimtys, numatytos Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 skyriaus 5 straipsnio 2 dalyje?

4-2:     Ar dėl vienos iš trijų priežasčių, išvardytų 5 straipsnio 2 dalyje, galėtų būti atmestas draudimas naudoti valdiklį (angl. defeat device), kuriuo per tipo patvirtinimo procedūrą suaktyvinamas arba sustiprinamas bet kurios išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalies veikimas?

4-3:     Ar siekis sulėtinti variklio senėjimą arba užteršimą yra vienas iš privalomų siekių „apsaugoti variklį nuo sugadinimo ar nelaimingo atsitikimo“ arba „užtikrinti saugų transporto priemonės veikimą“, kuriais galima pagrįsti valdiklio (angl. defeat device), kaip jis suprantamas pagal 5 straipsnio 2 dalies a punktą, buvimą?

____________

1 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, p. 1).