Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francija) 29. oktobra 2018 – Procureur de la République/X

(Zadeva C-693/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Procureur de la République

Tožena stranka: X

Druge stranke: stranke, ki so vložile premoženjskopravni zahtevek

Vprašanja za predhodno odločanje

1. Razlaga pojma dela vozila

1-1: Kaj zajema pojem dela vozila iz člena 3, točka 10, Uredbe (ES) št. 715/20071 , v katerem je opredeljena odklopna naprava (defeat device)?

1-2: Ali je mogoče za del vozila v smislu tega člena šteti program, ki je vgrajen v motorni računalnik ali ki na splošno vpliva nanj?

2. Razlaga pojma sistema za uravnavanje emisij

2-1: Kaj zajema pojem sistema za uravnavanje emisij iz člena 3, točka 10, Uredbe (ES) št. 715/2007, v katerem je opredeljena odklopna naprava (defeat device)?

2-2: Ali ta sistem za uravnavanje emisij vključuje le tehnologije in strategije za obdelavo in zmanjšanje emisij (med drugim NOx) po njihovem nastanku ali pa zajema tudi razne tehnologije in strategije, ki omogočajo, da se že v osnovi omeji njihovo proizvajanje, kot je tehnologija EGR?

3. Razlaga pojma odklopne naprave (defeat device)

3-1: Ali je naprava, ki zazna vsakršen parameter, povezan s potekom postopkov homologacije iz Uredbe (ES) št. 715/2007, z namenom, da se med temi postopki aktivira ali poveča delovanje katerega koli dela sistema za uravnavanje emisij in tako pridobi homologacija, odklopna naprava v smislu člena 3, točka 10, Uredbe (ES) št. 715/2007?

3-2: Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je ta odklopna naprava (defeat device) prepovedana na podlagi določb člena 5(2) [Uredbe] (ES) št. 715/2007?

3-3: Ali je mogoče napravo, opisano v vprašanju 3-1, šteti za „odklopno napravo“, če se delovanje sistema za uravnavanje emisij dejansko poveča, ne le v postopkih homologacije, temveč tudi priložnostno, ko se natančno določeni pogoji, v katerih se sistem za uravnavanje emisij med postopki homologacije prilagodi s povečanim delovanjem, pojavijo med dejansko vožnjo?

4. Razlaga izjem, določenih v členu 5

4-1: Kaj zajemajo tri izjeme iz člena 5(2) [v poglavju 2] Uredbe (ES) št. 715/2007?

4-2: Ali bi bilo mogoče prepoved odklopne naprave [defeat device], s katero se priredi ali poveča delovanje katerega koli dela sistema za uravnavanje emisij posebej med postopki homologacije, izključiti zaradi enega od treh razlogov, naštetih v členu 5(2)?

4-3: Ali upočasnitev staranja ali nalaganja oblog na motorju spadata med razloge „zaščite motorja pred okvarami ali poškodbami“ in „varnega delovanja vozila“, s katerimi je mogoče upravičiti prisotnost odklopne naprave v smislu člena 5(2)(a)?

____________

1     Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, str. 1).