Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 20. detsembril 2018 – AAS BALTA versus UAB GRIFS AG

(kohtuasi C-803/18)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Põhikohtuasja pooled

Edasikaebaja kassatsiooniastmes (kostja esimeses kohtuastmes): AAS BALTA

Vastustaja kassatsiooniastmes (hageja esimeses kohtuastmes): UAB GRIFS AG

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/20121 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 15 lõiget 5 ja artikli 16 lõiget 5 tuleb tõlgendada nii, et suurte riskide kindlustuse puhul võib kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel sõlmitud kindlustuslepingus sisalduvale kohtualluvuse kokkuleppele tugineda selle lepingu kohaselt kindlustatud isiku vastu, kes ei ole ise sõnaselgelt sellise kokkuleppega nõustunud ning kelle asukoht on kindlustusvõtja ja kindlustusandja omast erinevas liikmesriigis?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).