Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 20. decembra 2018 – AAS BALTA/UAB GRIFS AG

(Zadeva C-803/18)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Kasacijska pritožnica (tožena stranka na prvi stopnji): AAS BALTA

Nasprotna stranka v kasacijskem postopku (tožeča stranka na prvi stopnji): UAB GRIFS AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 15(5) in 16(5) Uredbe (EU) št. 1215/20121 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah razlagati tako, da je mogoče v zavarovalnem primeru velike nevarnosti uveljavljati dogovor, s katerim je določena pristojnost, vsebovana v zavarovalni pogodbi, sklenjeni med zavarovalcem in zavarovalnico, proti osebi, zavarovani s to pogodbo, ki ni izrecno privolila v navedeno določbo in ki ima običajno prebivališče ali sedež v državi članici, ki ni država članica zavarovalca in zavarovalnice?

____________

1 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 2012, str. 1).