Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Erding (Tyskland) den 10. december 2018 – U.B. og T.V. mod Eurowings GmbH

(Sag C-776/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Erding

Parter i hovedsagen

Sagsøger: U.B. og T.V.

Sagsøgt: Eurowings GmbH

Præjudicielt spørgsmål

Skal det i tilfælde af en aflysning som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) 261/2004 1 lægges til grund, at der foreligger et tilbud om omlægning af rejsen, som gør det muligt for passagererne at ankomme til det endelige bestemmelsessted senest to timer efter det planlagte ankomsttidspunkt, også i tilfælde, hvor omlægningen af rejsen gennemføres til en anden lufthavn end den, der er nævnt i reservationsbekræftelsen, når denne ligger i samme region?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46, s. 1).