Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Erding (Γερμανία) στις 10 Δεκεμβρίου 2018 – U.B. και T.V. κατά Eurowings GmbH

(Υπόθεση C-776/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Erding

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: U.B., T.V.

Εναγομένη: Eurowings GmbH

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει, σε περίπτωση ματαιώσεως κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 , να θεωρηθεί ότι υπάρχει προσφορά για μεταφορά με άλλη πτήση, η οποία επιτρέπει στους επιβάτες να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους το αργότερο δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα αφίξεως, ακόμη κι όταν η μεταφορά με άλλη πτήση εκτελείται προς άλλο αεροδρόμιο από εκείνο που ορίζεται στην επιβεβαίωση της κρατήσεώς τους, εάν το αεροδρόμιο αυτό βρίσκεται στην ίδια περιοχή;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).