Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Erding (Saksamaa) 10. detsembril 2018 – U.B. ja T.V versus Eurowings GmbH

(kohtuasi C-776/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Erding

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: U.B., T.V.

Kostja: Eurowings GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 5 alusel lennu tühistamise puhul tuleb lähtuda sellest, et võimalust teekonda muuta, mis lubab reisijatel jõuda lõppsihtkohta hiljemalt kaks tundi pärast kavandatud saabumisaega, on pakutud ka sellisel juhul, kui asenduslend toimub mõnda muusse kui broneeringu kinnitusel märgitud lennujaama, mis asub samas piirkonnas?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).