Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Erding (Saksa) on esittänyt 10.12.2018 – U.B. ja T.V. v. Eurowings GmbH

(asia C-776/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Erding

Pääasian asianosaiset

Kantajat: U.B. ja T.V.

Vastaaja: Eurowings GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklassa tarkoitetussa lennon peruuttamistapauksessa katsottava, että kyseessä on sellaisen uudelleenreitityksen tarjoaminen, jonka mukaan lentomatkustaja saapuisi määräpaikkaan enintään kaksi tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin, myös silloin, kun korvaava kuljetus suoritetaan muulle kuin varausvahvistuksessa mainitulle lentoasemalle, kun tämä lentoasema sijaitsee samalla alueella?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).