Language of document :

Az Amtsgerichts Erding (Németország) által 2018. december 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – U.B. és T.V. kontra Eurowings GmbH

(C-776/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgerichts Erding

Az alapeljárás felei

Felperesek: U.B., T.V.

Alperes: Eurowings GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 261/2004/EK rendelet1 5. cikke szerinti járat törlése esetén abban az esetben is olyan átfoglalási ajánlatból kell kiindulni, amely a légi utasok számára lehetővé teszi, hogy a végső célállomásukat a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest legfeljebb két órás késéssel érjék el, ha a helyettesítő járatot a foglalási visszaigazolásban említett repülőtértől eltérő repülőtérre üzemeltetik, amennyiben ez utóbbi repülőtér ugyanabban a régióban található?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)