Language of document :

2018 m. gruodžio 10 d. Amtsgericht Erding (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje U.B. ir T.V. / Eurowings GmbH

(Byla C-776/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Erding

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: U.B. ir T.V.

Atsakovė: Eurowings GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar atšaukus skrydį pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnį pasiūlymu keliauti kitu maršrutu, kuriuo keleiviai į galutinę paskirties vietą atvyktų mažiau kaip dviem valandomis vėliau už tvarkaraštyje numatytą atvykimo laiką, taip pat laikomas pasiūlymas vykti į kitą, ne užsakymo patvirtinime nurodytąjį oro uostą, jei šis oro uostas yra tame pačiame regione?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).