Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 10. decembrī iesniedza Amtsgericht Erding (Vācija) – U.B. un T.V./Eurowings GmbH

(Lieta C-776/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Erding

Pamatlietas puses

Prasītāji: U.B., T.V.

Atbildētāja: Eurowings GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai [lidojuma] atcelšanas gadījumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. pantu ir jāpieņem, ka ir izteikts maršruta maiņas piedāvājums, kas dod pasažieriem iespēju sasniegt savu galamērķi ne vēlāk kā divas stundas pēc iepriekš paredzētā ielidošanas laika, arī tad, ja aizstājošais pārvadājums tiek veikts uz rezervācijas apstiprinājumā neminēto lidostu, ja tā atrodas tajā pašā reģionā?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.)