Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Erding (Nemčija) 10. decembra 2018 – U.B. in T.V./Eurowings GmbH

(Zadeva C-776/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Erding

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: U.B., T.V.

Tožena stranka: Eurowings GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali gre v primeru odpovedi v skladu s členom 5 Uredbe (ES) 261/20041 za ponudbo spremembe poti, ki potnikom omogoča prihod v njihov končni namembni kraj manj kot dve uri po prihodu po voznem redu, tudi če se nadomestni let opravi na drugo letališče od tistega, ki je navedeno na potrdilu o rezervaciji, če leži v isti regiji?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8 , str. 10).