Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 6 noiembrie 2018 – Elsevier Inc./Cyando AG

(Cauza C-683/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Elsevier Inc.

Pârâtă: Cyando AG

Întrebările preliminare

a) Prestatorul unui serviciu de sharehosting, prin intermediul căruia utilizatorii pun la dispoziția publicului, fără acordul titularilor drepturilor, fișiere al căror conținut este protejat de dreptul de autor, realizează un act de comunicare în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE1 , în cazul în care:

–    procesul de încărcare are loc în mod automat și fără vizualizarea sau controlul prealabil al prestatorului;

–    prestatorul indică în cuprinsul condițiilor de utilizare faptul că nu este permisă plasarea conținuturilor care încalcă dreptul de autor;

–    acesta obține venituri din respectivul serviciu;

–    serviciul este folosit pentru utilizări legale, însă prestatorul are cunoștință de faptul că este disponibil un număr considerabil de conținuturi care încalcă drepturile de autor (peste 9 500 de opere);

–    prestatorul nu oferă niciun cuprins și nicio funcție de căutare, însă linkurile (download links) pe care le pune la dispoziție în mod nelimitat sunt postate pe internet de terți în colecții de linkuri care cuprind informații privind conținutul fișierelor și care oferă posibilitatea de a căuta anumite conținuturi;

–    prin prima plătită pentru descărcări în funcție de cerere, prestatorul încurajează încărcarea de conținuturi protejate de dreptul de autor, pe care utilizatorii nu le-ar putea obține altminteri decât cu titlu oneros;

și

–    prin crearea posibilității de a încărca în mod anonim fișiere, crește probabilitatea ca utilizatorii serverului să nu fie trași la răspundere pentru încălcările dreptului de autor săvârșite?

b) Această apreciere se modifică în cazul în care din numărul total de utilizări ale serviciului de sharehosting 90 %-96 % din ofertele puse la dispoziție încalcă dreptul de autor?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

Activitatea prestatorului unui serviciu de sharehosting intră în domeniul de aplicare al articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE2 , în condițiile prezentate în cadrul primei întrebări?

În cazul unui răspuns afirmativ la cea de a doua întrebare:

Cunoașterea reală a activității sau informației ilicite și cunoașterea faptelor și a circumstanțelor din care rezultă că activitatea sau informația este vădit ilicită trebuie să se refere, potrivit articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE, la activități sau la informații ilicite concrete?

De asemenea, în cazul unui răspuns afirmativ la cea de a doua întrebare:

Faptul că posibilitatea ca titularul dreptului să obțină o hotărâre judecătorească împotriva unui prestator de servicii, al cărui serviciu constă în stocarea informațiilor furnizate de un utilizator și utilizate de un destinatar al serviciului pentru încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe, există numai în cazul în care după sesizarea unei încălcări clare a dreptului se produce o nouă asemenea încălcare, este compatibil cu articolul 8 alineatul (3) din Directiva 2001/29/CE?

În cazul în care răspunsurile la prima și la cea de a doua întrebare sunt negative:

Prestatorul unui serviciu de sharehosting trebuie considerat contravenient în sensul articolului 11 prima teză și al articolului 13 din Directiva 2004/48/CE3 , în condițiile prezentate în cadrul primei întrebări?

În cazul unui răspuns afirmativ la cea de a cincea întrebare:

Obligația unui asemenea contravenient de a plăti daune-interese potrivit articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE poate fi condiționată de săvârșirea cu intenție a faptei, atât în privința încălcării, cât și în privința încălcării comise de un terț și dacă a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască în mod rezonabil faptul că utilizatorii folosesc platforma pentru încălcări concrete ale drepturilor?

____________

1 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO 2001, L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230).

2 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO 2000, L 178, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 29, p. 257).

3 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56).