Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Trnave (Slovakia) on esittänyt 12.12.2018 – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(asia C-810/18)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský súd v Trnave

Pääasian asianosaiset

Kantaja: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Vastaaja: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/871 liitteessä I olevan yhdistetyn nimikkeistön, luettuna yhdessä vuoden 2011 selittävien huomautusten (komission tiedonanto 2011/C 137/01)2 kanssa, alanimikettä 8525 80 91 edellä mainitun asetuksen mukaisesti tulkittava siten, että digitaalisten videokameranauhureiden (josta on kyse pääasiassa) kaltaiset tavarat voidaan luokitella tähän alanimikkeeseen myös siinä tapauksessa, että sillä voidaan kuvata ja tallentaa vain sellaista videokuvaa, jonka laatu on heikompi kuin 800 × 600 pikseliä, tarkemmin sanottuna 720 x 576 pikseliä, ja kun tavaroiden muut toiminnot eli yksittäisten kuvien kuvaaminen ja tallennus rajoittuvat yksittäisten kuvien resoluution osalta 1600 x 1200 pikseliin (1,92 megapikseliä)?

____________

1 EYVL 1987, L 256, s. 1.

2 EUVL 2011, C 137, s. 1.