Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. prosinca 2018. uputio Krajský súd Trnava (Slovačka) – DHL Logistics (Slovačka), spol. s r.o. protiv Finančné riaditeľstvo SR

(predmet C-810/18)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Krajský súd Trnava

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: DHL Logistics (Slovacchia), spol. s r.o..

Tuženik: Finančné riaditeľstvo SR

Prethodno pitanje

Treba li podbroj kombinirane tarifne nomenklature 8525 80 91, iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/871 od 23. srpnja 1987., o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi, u verziji proizišloj iz napomena s objašnjenjem objavljenih 2011.2 godine na temelju navedene uredbe (komunikacija Komisije 2011/C 137/01), tumačiti na način da se roba poput digitalnih videokamera (koje su u pitanju u glavnom postupku) može kvalificirati u taj podbroj iako omogućavaju samo snimanje i pohranjivanje video sekvence kvalitete niže od 800 x 600 piksela, u ovom slučaju 720 x 576 piksela, a da je druga funkcija te robe, odnosno snimanje i pohranjivanje nepomičnih slika, ograničena na rezoluciju navedenih slika koja iznosi 1600 x 1200 piksela (1,92 megapiksela)?

____________

1 SL 1987, L 256, str. 1.

2 SL 2011, C 137, str. 1.