Language of document :

A Krajský súd v Trnave (Szlovákia) által 2018. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. kontra Finančné riaditeľstvo SR

(C-810/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Krajský súd v Trnave

Az alapeljárás felei

Felperes: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Alperes: Finančné riaditeľstvo SR

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a vám és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23 i 2658/87/EGK tanácsi rendelet1 I. mellékletében foglalt Kombinált Nómenklatúra 8525 80 91 vámtarifaalszámát a rendelet értelmében 2011-ben közzétett magyarázó megjegyzések2 (2011/C 137/01 bizottsági közlemény) alapján, hogy ezen alszám alá sorolhatóak az olyan áruk is, mint a jelen ügyben szóban forgó digitális videokamera felvevők, bár azok csak 800 x 600 pixelnél kisebb felbontási minőségű, pontosabban 720 x 576 pixel felbontású videofelvétel készítését és rögzítését teszik lehetővé, figyelemmel arra, hogy a másik műveleti funkciójuk – állóképek készítése és felvétele – 1600 x 1200 pixel (1,92 megapixel) felbontási minőségre korlátozott?

____________

1 HL 1987. L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet 2. kötet382. o.

2 HL 2011. C 137., 1. o.