Language of document :

2018 m. gruodžio 21 d. Krajský súd Trnava (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. / Finančné riaditeľstvo SR

(Byla C-810/18)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Krajský súd Trnava

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Atsakovas: Finančné riaditeľstvo SR

Prejudicinis klausimas

Ar 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/871 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priede pateiktos kombinuotosios nomenklatūros subpozicija 8525 80 91, kaip ji apibrėžiama pagal minėtą reglamentą 2011 metais pateiktuose KN paaiškinimuose2 (Komisijos komunikatas 2011/C 137/01), turi būti aiškinama taip, kad tai subpozicijai gali būti priskiriamos ir tokios prekės kaip šioje byloje aptariamos skaitmeninės vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu, nors jomis galima užfiksuoti ir įrašyti tik mažesnės nei 800 x 600 pikselių, konkrečiai – 720 x 576 pikselių, skiriamosios gebos filmuotus vaizdus, atsižvelgiant į tai, kad kita jų funkcija – nejudamo vaizdo kadrų fiksavimo ir įrašymo – užtikrinama tik 1600 x 1200 pikselių (1,92 megapikselio) skiriamoji geba?

____________

1 OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382.

2 OL C 137, 2011, p. 1.